Kielentarkistus ja oikoluku

Kirjoitusprosessi voi tuntua työläältä, ja tekstin muotoiluun sekä kieliopillisten asioiden pohtimiseen voi kulua suhteettoman paljon aikaa. Lisäksi omalle tekstilleen sokeutuu helposti. Tämän vuoksi kirjoittajan kannattaakin keskittää tarmonsa asian esittämiseen ja antaa ammattitaitoisen kielenhuoltajan viimeistellä teksti. Näin kirjoitusprosessi etenee nopeasti ja tekstistä tulee sujuvaa ja laadukasta.

Oikoluku

Jos teksti on muuten kunnossa, sille riittää kevyt tarkistus. Oikoluvussa tarkistetaan kieliopilliset asiat, kuten oikeinkirjoitus, välimerkit, yhdyssanat ja lauseenvastikkeet.

Sujuvuuden parantaminen

Olisiko tekstin sujuvuutta syytä parantaa? Tuntuvatko tekstin virkerakenteet monimutkaisilta? Syynä voivat olla esimerkiksi liian pitkät virkkeet, sanajärjestys tai lauseenvastikkeiden liiallinen käyttö.

Kieliasun tarkistus

Kieliasun tarkistuksessa huomiota kiinnitetään kielioppiasioiden lisäksi virkerakenteisiin, mikä parantaa tekstin luettavuutta ja sujuvuutta. Lisäksi voimme pohtia, olisiko huomiota kiinnitettävä myös tekstin ja terminologian yhtenäisyyteen, otsikointiin, kappalejakoon, rakenteeseen yms.

Esimerkkejä tarkistettavista teksteistä

markkinointi- ja mainostekstit, lehtiartikkelit,
opinnäytetyöt, raportit, sopimustekstit, tutkimusjulkaisut,
verkkosivutekstit, vuosikatsaukset, väitöskirjojen käsikirjoitukset