Oikoluku ja kielentarkistus

Oletko julkaisemassa tekstiä, mutta kielioppi ja tekstin luettavuus mietityttävät ja mahdolliset lyöntivirheet huolestuttavat?

Tekstin muotoiluun sekä kieliopillisten asioiden pohtimiseen voi kulua suhteettoman paljon aikaa. Lisäksi omalle tekstilleen sokeutuu helposti. Tämän vuoksi kirjoittajan kannattaakin keskittää tarmonsa asian esittämiseen ja antaa ammattitaitoisen kielenhuoltajan viimeistellä teksti. Näin kirjoitusprosessi etenee nopeasti ja tekstistä tulee sujuvaa ja laadukasta.

Oikoluku ja kielentarkistus ovat kielenhuollon ammattilaisen tarjoamia palveluja, joita suositellaan kaikille julkaistaville teksteille.

Sirpaovaskainen Etusivukuva Teaser Tammi

Oikoluku

Oikoluvussa tarkistetaan oikeinkirjoitus ja kieliopilliset asiat, kuten välimerkit, yhdyssanat ja lauseenvastikkeet.

Lue lisää >>

Sirpaovaskainen Etusivukuva Teaser Tammi2

Kielentarkistus

Kielentarkistuksessa huomiota kiinnitetään kielioppiasioiden lisäksi virkerakenteisiin, millä parannetaan tekstin luettavuutta. Jos kirjoittajan työkielenä on esim. englanti tai kyseessä on käännösteksti, tekstille on syytä tehdä kielentarkistus. Palvelua suositellaan myös henkilöille, joilla on lukihäiriö tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Jos tekstin rakenne puolestaan vaatii muokkausta, puhumme tekstin editoinnista. Editoinnissa huomiota kiinnitetään esimerkiksi otsikointiin, kappalejakoon ja rakenteeseen.

Lue lisää >>

Jätä julkaistavan tekstin viimeistely ammattilaiselle.

Moitteeton teksti herättää luottamusta.

Voit itse päättää tai voimme yhdessä pohtia, millaista kielenhuoltopalvelua teksti kaipaa: oikolukua vai syvempää kielentarkistusta.

Jos olet kokenut kirjoittaja ja kielioppi on hyvin hallussa, tekstille riittää oikoluku. Kaikki kirjoittajat tekevät silloin tällöin kirjoitus- ja pilkkuvirheitä, sillä omalle tekstilleen sokeutuu helposti eikä virheitä huomaa. Mitä pidemmästä tekstistä on kyse, sen varmemmin virheitä jää tekstiin.

Jos kielioppiasiat eivät ole kovin hyvin hallussa ja tekstin tuottaminenkin on saattanut tuntua työläältä, voimme valita tekstin syvemmän kielentarkistuksen. Siinä kiinnitetään huomiota kielioppiasioiden lisäksi tekstin sujuvuuteen ja virkerakenteisiin. Tekstin ongelmina voivat olla esimerkiksi liian pitkät virkkeet, oudolta kuulostava sanajärjestys tai lauseenvastikkeiden liiallinen käyttö. Syynä voi olla esimerkiksi vieraskielinen lähdeteksti, jolloin vieraan kielen vaikutus heijastuu tekstiin.

Suosittelen lämpimästi kielentarkistusta myös silloin, jos sinulla on lukihäiriö tai äidinkielesi on jokin muu kieli kuin suomi.

Oikoluku- ja kielentarkistussivuilta löytyy havainnekuvat siitä, miltä Word-dokumentin teksti näyttää, kun korjaukset on tehty Jäljitä muutokset -toiminnolla.

Esimerkkejä tarkistettavista teksteistä

Markkinointi- ja mainostekstit, lehtiartikkelit, opinnäytetyöt, raportit, sopimustekstit, tutkimusjulkaisut, verkkosivutekstit, vuosikatsaukset, väitöskirjojen käsikirjoitukset

Päivässä

0
oikoluettua sanaa
0
kielentarkistettua sanaa
0
kuppia kahvia
0
tuntia koirien ulkoilutusta