Kielentarkistus

Olisiko tekstin sujuvuutta syytä parantaa? Tuntuvatko tekstin virkerakenteet monimutkaisilta? Kielentarkistuksessa paneudutaan tekstin kieliopillisen tarkistuksen lisäksi kielen sujuvuuden ja luettavuuden parantamiseen. Lisäksi huomiota kiinnitetään myös käytetyn terminologian yhtenäisyyteen.

Kielentarkistusta kaipaavan tekstin ongelmina voivat olla muun muassa liian pitkät virkkeet, outo sanajärjestys tai lauseenvastikkeiden liiallinen tai kompuroiva käyttö. Nämä puolestaan saattavat johtua esimerkiksi vieraan kielen vaikutuksesta, jos kirjoittajan työkielenä on vaikkapa englanti tai lähteenä on käytetty vieraskielisiä julkaisuja.

Kielentarkistus kannattaa tehdä yleensä kaikille julkaistaville teksteille. Lisäksi sen valitsevat monesti myös kirjoittajat, joilla on lukihäiriö tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Tekstin editointi

Peruskielentarkistuksen lisäksi myös tekstin rakenne saattaa vaatia huomiota ja uusia ideoita. Tekstin editoinnissa voidaan pohtia muun muassa otsikointiin, kappalejakoon ja rakenteeseen liittyviä asioita.

Esimerkki korjauksista, jotka on tehty Wordin Jäljitä muutokset -toiminnolla.