skip to Main Content

Suosittelemme Sirpan kielenhuoltopalvelua lämpimästi kaikille, jotka tuskailevat opinnäytetyössään äidinkielen kanssa. Ulkopuolinen huomaa tekstin virheet aina paremmin kuin kirjoittaja itse. Työhön tehdyt korjaukset olivat selkeitä ja hyviä. Tekstin kaksi erillistä versiota olivat erittäin hyvät ja havainnollistavat.

Back To Top