skip to Main Content

Tietosuojakäytänteet

Tietosuoja-
käytänteet

Tiivistelmä

Kielenhuoltopalveluja tarjoava toiminimi Sirpa Ovaskainen kerää kävijöistä tietoa yhteydenottolomakkeen perusteella sekä käyttäytymistietoa mm. Google Analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten. Yksilöityjä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä

Sirpa Ovaskainen, Koulutie 20, 40900 Säynätsalo
Y-tunnus 1975894-6

Rekisterin yhteyshenkilö

Sirpa Ovaskainen
sirpa.ovaskainen (a) sirpaovaskainen.fi

Rekisterin nimi

Sirpa Ovaskaisen asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen
 • hallinta, ylläpito ja kehittäminen
 • tilausten toimitukseen
 • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Mitä tietoja kerätään?

 • Nimi ja sähköpostiosoite
 • Yhteystiedot
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut palvelut ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
 • Sivuston käytöstä havainnoidut käyttäytymistiedot
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu sirpaovaskainen.fi-sivustolla vierailleiden henkilöiden tiedoista.
Yritys kerää lisäksi tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli mm. Facebook-tilin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymejä, eli niiden perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 


Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • analytiikka- ja tilastointikumppaneille

Sirpa Ovaskainen huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteri on sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Sirpa Ovaskainen, Koulutie 20, 40900 Säynätsalo.

Sirpa Ovaskainen toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Sirpa Ovaskaisen asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Sirpa Ovaskainen toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Sirpa Ovaskaisen asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Poisto-oikeus ei koske anonyymisti kerättyjä tietoja.

Tietosuojaseloste päivitetty 26.2.2019

Back To Top