skip to Main Content

Usein kysyttyä

Millainen kokemus minulla on kielentarkistajana?

Olen opiskellut suomen kieltä ja vieraita kieliä Jyväskylän yliopistossa ja maisteriksi valmistuin vuonna 2000. Samana vuonna aloitin kielenhuoltajan työt käännöstoimiston palveluksessa. Vuodesta 2005 olen toiminut itsenäisenä yrittäjänä.

Mistä asiakas tietää, mitä korjauksia olen tehnyt tekstiin?

Palautan valmiin korjatun tekstin lisäksi myös toisen tiedoston, jossa näkyvät tekstiin tehdyt korjaukset ja muutokset. Käytän Wordin Jäljitä muutokset -toimintoa, joka merkitsee tekstiin lisätyt ja siitä poistetut kohdat. Epäselvistä yms. kohdista lisään tarpeen mukaan kommentteja Wordin kommenttityökalulla.

Asiakkaan työkielenä on englanti. Vaikuttaako tämä suomenkielisiin teksteihin?

Vieraskieliset lauserakenteet tuppaavat helposti myös suomenkielisiin teksteihin. Monille ovat tuttuja raskaat ja monimutkaiset virkkeet, joissa vilisee runsaasti lauseenvastikkeita ja outoja sanajärjestyksiä. Ns. käännöksen makuun ratkaisuna on asian pilkkominen selkeisiin osiin.

Entä jos asiakkaalla on lukihäiriö?

Autan mielelläni myös kirjoittajia, joilla on lukihäiriö. Voimme yhdessä pohtia, millaista korjausta ja parannusta teksti tarvitsee. Lukihäiriöstä kannattaa mainita jo tarjouspyynnössä.

Miksi teksti kannattaa vielä tarkistuttaa ammattilaisella, vaikka tekstiä ovat tarkistaneet jo kollegat ja puolisokin?

Ystävät ovat toki hyvänä apuna, mutta ammattilainen hallitsee kielen rakenteet ja kieliopin. Lisäksi hän on tottunut tarkastelemaan kielen merkityksiä ja huomaa epäsuotuisat ilmaisut. Ammattilainen osaa kiinnittää huomiota myös tekstin yhtenäisyyteen.

Back To Top