Oletko blogeja ja verkkosivustotekstejä laativa sisällöntuottaja vai väitöskirjakäsikirjoituksen kanssa painiskeleva tutkija? Huolestuttaako ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen kieliasu? Valmisteletko kaunokirjallista tai tietoteosta, mutta teksti kaipaisi kieliopillista tarkistusta ja lyöntivirheiden korjausta?

Tuntuuko, että tekstin tarkistus ja muotoilu vievät runsaasti aikaasi ja sokeudut omalle tekstillesi? Sinun kannattaakin keskittää tarmosi asian esittämiseen ja antaa kielenhuoltajan tehdä viimeistely. Lopputuloksena saat sujuvan ja laadukkaan tekstin – sekä hyvän palautteen lukijoiltasi.

Oikoluku ja kielentarkistus ovat kielenhuoltopalveluja, joita suositellaan kaikille julkaistaville teksteille.

Kielentarkistus, oikoluku ja kielenhuoltopalveluja suomenkielisille teksteille
Sirpaovaskainen Etusivukuva Teaser Tammi

Oikoluku

Oikoluvussa tarkistetaan oikeinkirjoitus ja kieliopilliset asiat, kuten välimerkit, yhdyssanat ja lauseenvastikkeet.

Lue lisää

Sirpaovaskainen Etusivukuva Teaser Tammi2

Kielentarkistus

Kielentarkistuksessa huomiota kiinnitetään kielioppiasioiden lisäksi virkerakenteisiin, millä parannetaan tekstin luettavuutta. Jos kirjoittajan työkielenä on esim. englanti tai kyseessä on käännösteksti, tekstille on syytä tehdä kielentarkistus. Palvelua suositellaan myös henkilöille, joilla on lukihäiriö tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Jos tekstin rakenne puolestaan vaatii muokkausta, puhumme tekstin editoinnista. Editoinnissa huomiota kiinnitetään esimerkiksi otsikointiin, kappalejakoon ja rakenteeseen.

Lue lisää

Jätä julkaistavan tekstin kielenhuolto ja viimeistely ammattilaiselle.

Moitteettomalla tekstillä vakuutat lukijat ja herätät luottamusta.

Kielenhuolto – tarve kirjoittajan mukaan

Voit itse päättää tai voimme yhdessä pohtia, millaista kielenhuoltopalvelua teksti kaipaa: oikolukua vai syvempää kielentarkistusta.

Jos olet kokenut kirjoittaja ja kielioppi on hyvin hallussa, tekstille riittää oikoluku. Kaikki kirjoittajat tekevät silloin tällöin kirjoitus- ja pilkkuvirheitä, sillä omalle tekstilleen sokeutuu helposti eikä virheitä huomaa. Mitä pidemmästä tekstistä on kyse, sen varmemmin virheitä jää tekstiin.

Jos kielioppiasiat eivät ole kovin hyvin hallussa ja tekstin tuottaminenkin on saattanut tuntua työläältä, voimme valita tekstin syvemmän kielentarkistuksen. Siinä kiinnitetään huomiota kielioppiasioiden lisäksi tekstin sujuvuuteen ja virkerakenteisiin. Tekstin ongelmina voivat olla esimerkiksi liian pitkät virkkeet, oudolta kuulostava sanajärjestys tai lauseenvastikkeiden liiallinen käyttö. Syynä voi olla esimerkiksi vieraskielinen lähdeteksti, jolloin vieraan kielen vaikutus heijastuu tekstiin.

Suosittelen lämpimästi kielentarkistusta myös silloin, jos sinulla on lukihäiriö tai äidinkielesi on jokin muu kieli kuin suomi.

Oikoluku- ja kielentarkistussivuilta löytyy havainnekuvat siitä, miltä Word-dokumentin teksti näyttää, kun korjaukset on tehty Jäljitä muutokset -toiminnolla.

Yhteistyökumppaneita ja tyytyväisiä asiakkaita:

Aalto-yliopisto
Ammattikeittiöosaajat ry
Eläkeliitto
Humanistinen ammattikorkeakoulu
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö
Lapin yliopisto
Laukon kartano
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU
Nixu Oy
Oilon Oy
Oulun yliopisto
Sanoma Pro Oy
Sininauhaliitto
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Takaraja
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto